بایگانی دسته: کرمانشاه

رایتل در کرمانشاه

در این مطلب می توانید آدرس و شماره تلفن نمایندگی های مجاز رایتل در کرمانشاه را مشاهده کنید

در این نمایندگی های رایتل در شهر کرمانشاه خدمات زیر انجام می شود

ارائه خدمات “ثبت نام رایتل فروش سیم کارت، کارت شارژ رایتل تعویض سیم کارت رایتل تغییرآدرس و تغییر مالکیت”

کد نمایندگی رایتل : ۷۰۰۱۱۴۰۱

آدرس نمایندگی رایتل در کرمانشاه : شهرک مسکن، بلوارگلها جنب نمایشگاه امیر

شماره تلفن : ۸۳۱۴۲۳۷۷۵۶

به زودی بقیه نمایندگی های رایتل در شهر کرمانشاه هم در وبسایت معرفی خواهند شد